Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    Ενημερώνονται οι γονείς των παιδιών που θα φοιτήσουν στην Α δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και θα εγγραφούν στο 4ο δημοτικό σχολείο Δάφνης, ότι η βεβαίωση φοίτησης θα σταλεί στο 4ο δημοτικό αυταπάγγελτα. Καλούνται οι γονείς των νηπίων που θα εγγράψουν το παιδί τους σε άλλο σχολείο να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του 3ου νηπιαγωγείου Δάφνης ώστε να παραλάβουν τη βεβαίωση από το νηπιαγωγείο. Σχετικά με το πιστοποιητικό φοίτησης, αυτό θα εκδοθεί με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και θα παραληφθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η βεβαίωση φοίτησης. Τα παιδιά που φοίτησαν στο νηπιαγωγείο μας ως προνήπια κατά το σχολικό έτος 2019-2020 συνεχίζουν τη φοίτησή τους ως νήπια χωρίς καινούρια εγγραφή και χωρίς καινούριο ΑΔΥΜ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου